Спеціальність «Менеджмент»
Спеціалізація «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»

Цивільна авіація вважається однією із найважливіших і найпрестижніших галузей сучасного світу, рівень розвитку якої красномовно свідчить про конкурентоспроможність країни, її економічну, технічну та наукову могутність. Авіація є найважливішою ланкою світової транспортної системи, незамінним засобом комунікації, що з’єднує людей, країни та континенти.

Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень – комерційна діяльність авіаційних підприємств, пов'язана з зовнішньою торгівлею, експортом та імпортом авіаційних послуг, іноземними кредитами та інвестиціями.

Фахівець з менеджменту міжнародних авіаційних перевезень є професійним керівником, який здійснює планування, організацію, координацію, мотивацію та контроль діяльності авіаційних підприємств на зовнішніх ринках авіаційних послуг.

Менеджер міжнародних авіаційних перевезень – це універсальний фахівець широкого профілю, ефективний організатор виробництва, високооплачуваний управитель принципово нової формації, здатний успішно вирішувати актуальні проблеми інноваційного розвитку суспільства в умовах глобалізації та інтернаціоналізації бізнесу, зокрема, в найбільш перспективній, динамічній та високотехнологічній сфері міжнародної авіаційної діяльності.

Основний обов’язок менеджера міжнародних авіаційних перевезень – забезпечити своєчасне виконання міжнародного рейсу: отримати дозвіл на виконання рейсу та узгодити маршрут польоту з відповідними органами, організувати та проконтролювати процес обслуговування повітряних суден, екіпажів, пасажирів, багажу, вантажу в аеропортах вильоту та прибуття, розрахуватися за надані послуги. Також він бере участь у рекламних кампаніях, проводить попередні переговори з комерційних питань, розробляє і здійснює заходи щодо підвищення економічної ефективності рейсів тощо.

Менеджеру міжнародних авіаційних перевезень доводиться спілкуватися з представниками замовника рейсу, численними службами аеропортів, прикордонними та митними органами, швидко і оперативно вирішувати завдання і проблеми, часто нестандартні. Від його знань, уміння аналізувати ситуацію, швидко знаходити оптимальне рішення, будувати взаємини з людьми і різними службами багато в чому залежить ефективність роботи авіаційного підприємства. Тому ключові якості, якими повинен володіти менеджер, – це комунікабельність та стресостійкість.

Випускники за даним фахом затребувані на внутрішньому та міжнародному ринках праці в якості керівників лінійних і функціональних структурних підрозділів авіаційних підприємств, орієнтованих на зовнішньоекономічну діяльність, які безпосередньо виконують, обслуговують та забезпечують виконання міжнародних авіаційних перевезень та авіаційних робіт на міжнародних ринках авіаційних послуг (авіакомпаній та їх представництв, аеропортів, хендлінгових компаній, авіабудівних і ремонтних підприємств, регіональних структурних підрозділів державного підприємства обслуговування повітряного руху України «Украерорух»), а також менеджерів (управителів) в інших видах економічної діяльності (торгівлі, фінансовій та страховій діяльності, операціях з нерухомістю тощо).

Прийом на навчання на факультет менеджменту здійснюється без будь-яких обмежень.


Проект: Силабус навчальної дисципліни "Бізнес-планування ЗЕД авіапідприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Вступ до фаху"
Силабус навчальної дисципліни "Економічна теорія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Інвестиційний менеджмент"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Інформаційні системи в менеджменті"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Логістика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Маркетинг"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Міжнародні економічні відносини"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Міжнародний маркетинг"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Міжнародні кредитні-розрахунки та валютні операції"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Математичне моделювання професійних задач"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи міжнародної цивільної авіації"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Стратегічне управління"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Теорія організації"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Технологія реструктуризації авіаційного підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Транспортна логістика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Фінанси, гроші та кредит"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економетрія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Контролінг"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень "
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Операційний менеджмент"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Організація міжнародних вантажних авіаперевезень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Організація міжнародних пасажирських авіаперевезень "
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Статистика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Технологія авіаробіт на міжнародних ринках "
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Технологія міжнародних вантажних авіаперевезень "
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Технологія міжнародних пасажирських авіаперевезень "
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Управління інноваціями"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Адміністративний менеджмент"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Аеронавігаційне забезпечення і планування польотів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Організація авіаційних робіт на міжнародних ринках"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економіка і аналіз ЗЕД авіаційного підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економіка і фінанси підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент міжнародних авіаперевезень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Менеджмент зовнішньо економічної діяльності авіаційного підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Методологія і організація наукових досліджень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Облік і аудит"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Організація міжнародних чартерів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи теорії прийняття управлінських рішень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Організація міжнародних регулярних польотів"
Силабус навчальної дисципліни "Самоменеджмент"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Теорія економічного аналізу"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Теорія та методика професійного навчання"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Управління персоналом"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Маркетинг зовнішньо економічної діяльності авіаційного підприємства"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА "
Силабус навчальної дисципліни "Авіаційне законодавство"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "АНГЛІЙСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ІНОЗЕМНА МОВА (за професійним спрямуванням)"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ПРОФЕСІЙНА ІНОЗЕМНА МОВА (англійська)"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ІНОЗЕМНА МОВА (факультатив)"
Силабус навчальної дисципліни "Культурологія, етика й естетика"
Силабус навчальної дисципліни "Соціологія та політологія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ"
Силабус навчальної дисципліни "Історія України та української культури"
Силабус навчальної дисципліни "СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Управління соціальними комунікаціями"
Силабус навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)"
Силабус навчальної дисципліни "Основи авіаційної техніки"
Силабус навчальної дисципліни "Правознавство"
Силабус навчальної дисципліни "Господарське право"
Силабус навчальної дисципліни "Авіаційне законодавство "
Силабус навчальної дисципліни "ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)"