Вступ 2023 магістратура. Дати. Події.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає сьомому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності. На цьому рівні здобувається ступінь магістра. Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Магістр – це освітній ступінь, що присуджується закладом вищої освіти (науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 90 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

Вступ на магістра здійснюється на основі:

- диплому бакалавра;
- диплому спеціаліста;
- диплому магістра.

Термін підготовки – 1 рік 4 місяці.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

272 «Авіаційний транспорт»

Льотна експлуатація повітряних суден
Авіаційний транспорт

073 «Менеджмент»

Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень
Менеджмент туристичної індустрії

081 «Право»

Правове забезпечення авіаційної діяльності

ФОРМА НАВЧАННЯ

- денна (очна)
- заочна

ОПЛАТА НАВЧАННЯ

- за кошти державного бюджету (бюджет)
- за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт)

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

Вартість навчання курсантів/студентів-контрактників в ЛА НАУ (для громадян України), 2023 рік

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

  • ксерокопія документа, що посвідчує особу (паспорт, ІD-картка з пропискою тощо) – 2 екз.;
  • ксерокопія облікової картки платника податків (РНОКПП) – 2 екз.;
  • ксерокопія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць) – 2 екз.;
  • ксерокопія документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • ксерокопія сертифіката ЄВІ-2023 та/або сертифіката ЄФВВ-2023;
  • мотиваційний лист, підписаний вступником;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
  • пільгові документи, які підтверджують право вступника на зарахування за пільговими умовами (за наявності).

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Написання мотиваційного листа при вступі до ЛА НАУ впроваджено Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», а саме до статті 44 Закону України «Про вищу освіту».

Терміни подання мотиваційного листа – одночасно з поданням документів.

Зразок написання мотиваційного листа

Критерії оцінювання мотиваційного листа

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ-2023

У 2023 році згідно з Правилами прийому організовано дві вступні кампанії:

ЛІТНЯ (липень – серпень) – для вступу на денну та заочну форми навчання як на бюджетній, так і на контрактній основі.

Основні етапи вступу на магістра
на основі диплому бакалавра,
на основі диплому бакалавра (пільговики)
на основі диплому спеціаліста, магістра

08.05.2023 – 31.05.2023 (до 18:00)

Реєстрація вступника для складання:
- ЄВІ і ЄФВВ за спеціальностями 073 «Менеджмент», 081 «Право»
- ЄВІ за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт»

з 01.07.2023

Реєстрація електронних кабінетів вступника

31.07.2023 – 21.08.2023

Реєстрація вступних заяв особами, які вступають за результатами (конкурс на бюджет):
- ЄВІ і ЄФВВ за спеціальностями 073 «Менеджмент», 081 «Право»
- ЄВІ і фахового іспиту за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт»

17.07.2023 – 28.07.2023

Складання вступником:
- фахового іспиту за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» (бюджет)
- співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ і фахового іспиту за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» (пільговики, бюджет)
- співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ та фахового іспиту замість ЄФВВ за спеціальностями 073 «Менеджмент», 081 «Право» (пільговики, бюджет)

31.07.2023 – 14.08.2023

Складання вступником:
- співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ та фахового іспиту замість ЄФВВ за спеціальностями 073 «Менеджмент», 081 «Право» (контракт)
- розгляд мотиваційних листів за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» (контракт)

до 26.08.2023

Оприлюднення рейтингових списків на бюджет

до 18:00 29.08.2023

Підтвердження бажання навчатись на бюджеті в ЛА НАУ

31.08.2023

Зарахування на бюджет

з 30.08.2023

Надання рекомендацій на контракт

до 08.09.2023

Переведення на вакантні бюджетні місця

до 30.09.2023

Оприлюднення рейтингових списків та зарахування на контракт

 

ОСІННЯ (жовтень) – для вступу на денну та заочну форми навчання виключно на контрактній основі.

Основні етапи вступу на магістра
на основі диплому бакалавра,
на основі диплому спеціаліста, магістра

02.10.2023 – 20.10.2023

Реєстрація вступних заяв особами, які вступають за результатами (конкурс на контракт):
- ЄВІ і ЄФВВ за спеціальностями 073 «Менеджмент», 081 «Право»
- розгляду мотиваційних листів за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт»

23.10.2023 – 25.10.2023

Складання вступником:
- співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ та фахового іспиту замість ЄФВВ за спеціальностями 073 «Менеджмент», 081 «Право» (контракт)
- розгляд мотиваційних листів за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт» (контракт)

з 26.10.2023

Оприлюднення рейтингових списків на контракт

до 18:00 30.10.2023

Підтвердження бажання навчатись на контракті в ЛА НАУ

31.10.2023

Зарахування на контракт

 

 ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ

https://vstup.edbo.gov.ua/

 КОНКУРСНИЙ БАЛ

для здобуття ступеня магістра
за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт»
на основі диплому бакалавра (бюджет):

КБ = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3,

П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;
П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;
П3 – оцінка фахового іспиту.

для здобуття ступеня магістра
за спеціальністю 073 «Менеджмент» та 081 «Право»
на основі диплому бакалавра (бюджет)
:

КБ = 0,2 × П1 + 0,2 × П2 + 0,6 × П3,

П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;
П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;
П3 – оцінка ЄФВВ.

для здобуття ступеня магістра
за спеціальністю 073 «Менеджмент» та 081 «Право»
на основі диплому магістра/спеціаліста (контракт):

КБ = 0,4 × П1 + 0,6 × П2,

П1– оцінка співбесіди з іноземної мови (за шкалою 100 - 200 балів);
П2– оцінка фахового іспиту (за шкалою 100 - 200 балів);

для здобуття ступеня магістра
за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт»
на основі диплому магістра/спеціаліста (контракт):

КБ = результати розгляду мотиваційних листів.

 

ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

272 «Авіаційний транспорт»

Льотна експлуатація повітряних cуден

Авіаційний транспорт

073 «Менеджмент»

Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень

Менеджмент туристичної індустрії

081 «Право»

Правове забезпечення авіаційної діяльності

 

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ ДО МАГІСТРАТУРИ - 2023