22.08.2023 року наказом директора Льотної академії Національного авіаційного університету №698/0 «Про призначення гаранта ОП» гарантом освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» було призначено професора кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін, доктора педагогічних наук, професора Радула Валерія Вікторовича.

Під час засідання випускової кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін (витяг з протоколу №1 від 30.08.2023 року), Валерій Вікторович вніс наступні пропозиції щодо вдосконалення освітньо-наукової програми, а саме: зміна назви освітнього компонента «Вища школа та науково-педагогічна діяльність» на «Педагогіка вищої школи»; розширення каталогу вибіркових дисциплін ОНП «Освітні, педагогічні науки» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки наступними освітніми компонентами: «Менеджмент в освіті» та «Актуальні проблеми педагогіки вищої школи».

Забезпечення циклу безперервного вдосконалення освітньо-наукових програм з урахуванням інтересів здобувачів вищої освіти є одним із основних напрямків ефективної роботи внутрішньої системи забезпечення якості в академії.