06 вересня 2023 року відбулася робоча зустріч випускників академії 2023 року із завідувачем кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін, доктором юридичних наук, професором Стецюком Богданом Романовичем та гарантом освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки», професором кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін, доктором педагогічних наук, професором Радулом Валерієм Вікторовичем.

На зустрічі були присутні також доцент кафедри права та соціально-гуманітарних наук, кандидат педагогічних наук, доцент Тернавська Тетяна Анатоліївна і доцент кафедри професійної та авіаційної мовної підготовки, кандидат педагогічних наук, доцент Герасименко Людмила Сергіївна.

Випускники академії 2023 року, Мартиненко Надія Олександрівна, Мазуренко Юлія Анатоліївна, Данильченко Олександр Анатолійович та Мазуренко Ольга Олександрівна, презентували розширені анотації дисертаційних робіт, у яких зазначено основні тези про зміст, наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дослідження. Також випускниками були надані довідки про апробацію та перелік статей у наукових виданнях, що відображають наукові результати дисертації. Наукові керівники дисертаційних досліджень надали висновки про роботу здобувачів, де одним із головним було зазначення факту дотримання академічної доброчесності під час написання наукової роботи.

За результатами зустрічі усіх випускників було рекомендовано до попереднього заслуховування та отримання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації під час публічної презентації наукових результатів дисертації та їх обговорення на засіданні випускової кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін.