20 вересня 2023 року відбулася зустріч керівника Центру забезпечення якості вищої освіти, кандидата педагогічних наук, доцента Данилко Оксани Григорівни зі здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктор філософії.

Під час невимушеної та водночас конструктивної розмови було акцентовано увагу присутніх на їхніх правах та обов’язках, зазначено про необхідність дотримання порядку організації освітнього процесу та наголошено на дотриманні академічної доброчесності, що є однією з основних засад державної політики у сфері освіти в цілому та принципів освітньої діяльності Льотної академії зокрема. А тому учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та наукових досягнень повинні керуватися етичними принципами, визначеними законами України та нормативною документацією академії.