У кінці вересня на початку жовтня 2023 року на розширених засіданнях випускової кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін Льотної академії Національного авіаційного університету відбулися попередні експертизи дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки таких здобувачок: Мартиненко Надії Олександрівни (дисертаційне дослідження на тему «Формування готовності майбутніх пілотів до міжкультурної взаємодії в професійній діяльності», науковий керівник - Герасименко Л.С., канд.пед.наук, доцент); Мазуренко Юлії Анатоліївни (дисертаційне дослідження на тему «Педагогічні умови підготовки майбутніх авіаційних інженерів-механіків до професійної комунікації», науковий керівник - Герасименко Л.С., канд.пед.наук., доцент) та Мазуренко Ольги Олександрівни (дисертаційне дослідження на тему «Формування готовності майбутніх магістрів медицини до професійної взаємодії в процесі фахової підготовки», науковий керівник – Москаленко О.І., д-р.пед.наук., професор).

Публічні презентації здобувачок наукових результатів заслуговують на увагу. Актуальність тем дисертаційних досліджень спонукала всіх присутніх до запитань та жвавої дискусії. Результати обговорення та проведення презентацій відображено у висновках про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційних досліджень та рекомендовано до розгляду в разових спеціалізованих радах за профілем.